Tận hưởng cuộc sống

Diễm xưa - Vỹ Thái

Diễm xưa Biểu diễn: Vỹ Thái Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Tình nồng - Nguyễn Hồng Ân

Tình nồng Biểu diễn: Nguyễn Hồng Ân Nhạc Ngoại Lời Việt

Đón bình minh - Nhóm Sunrise

Đón bình minh Biểu diễn: Nhóm Sunrise Sáng tác: Khắc Hưng

Những bông hoa trong vươn bác - Nhóm Sen Việt

Những bông hoa trong vươn bác Biểu diễn: Nhóm Sen Việt Sáng tác: Văn Dung

Những ngày mưa - Ngọc Vũ

Những ngày mưa Biểu diễn - Sáng tác: Ngọc Vũ

Phố xa - Nguyễn Đình Thanh Tâm

Phố xa Biểu diễn: Nguyễn Đình Thanh Tâm Sáng tác: Lê Quốc Thắng

Anh mời em điệu tango - Minh Thảo

Anh mời em điệu tango Biểu diễn: Minh Thảo - Vũ đoàn: Ngọc Việt Sáng tác: Lê Dinh

Hạ trắng - Huy Luân

Hạ trắng Biểu diễn: Huy Luân Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Vết thù trên lưng ngựa hoang - Đình Phước

Vết thù trên lưng ngựa hoang Biểu diễn: Đình Phước - Vũ đoàn TOP Sáng tác:Phạm Duy

Lưu bút ngày xanh - Thu Hồng

Lưu bút ngày xanh Biểu diễn: Thu Hồng Sáng tác: Thanh Sơn

Tương tư - Tuấn Hoàng

Tương tư Biểu diễn: Tuấn Hoàng Sáng tác: Mạc Thế Quân

Vào hạ - Nhóm Sunrise

Vào hạ Biểu diễn: Nhóm Sunrise Sáng tác: Lê Hựu Hà