Tận hưởng cuộc sống

Hoa vàng ngày xưa - Âu Bảo Ngân

Hoa vàng ngày xưa Biểu diễn: Âu Bảo Ngân Sáng tác: Trần Lê

Sống như những đóa hoa - Phương Nga

Sống như những đóa hoa Biểu diễn: Phương Nga Sáng tác: Tạ Quang Thắng

Hoa tàn - Hồng Ân

Hoa tàn Biểu diễn: Hồng Ân Nhạc Ngoại Lời Việt

Đêm cô đơn - Thụy Vũ

Đêm cô đơn Biểu diễn: Thụy Vũ Sáng tác: Nguyễn Nhất Huy

Tình đơn phương - Nguyễn Ngọc Sơn

Tình đơn phương Biểu diễn: Nguyễn Ngọc Sơn Nhạc Ngoại Lời Việt

Dòng thời gian - Hà Nhi

Dòng thời gian Biểu diễn: Hà Nhi Nhạc Ngoại Lời Việt

Chuyện học trò - Huỳnh Thật

Chuyện học trò Biểu diễn: Huỳnh Thật Sáng tác: Minh Kỳ - Dạ Cầm

Tân cổ lý chim quyên - Hồng Phượng, Huỳnh Thật

Tân cổ lý chim quyên Biểu diễn: Hồng Phượng, Huỳnh Thật Sáng tác: Viết Chung & Loan Thảo

Cô đơn một vì sao - Duy Khoa

Cô đơn một vì sao Biểu diễn: Duy Khoa Nhạc ngoại - lời việt: Ưng Hoàng Phúc

Nối vòng tay lớn - Nhóm Sunrise

Nối vòng tay lớn Biểu diễn: Nhóm Sunrise Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Gặp mẹ trong mơ - Minh Trang

Gặp mẹ trong mơ Biểu diễn: Minh Trang Nhạc Ngoại Lời Việt

Tàu về quê hương - Dương Minh Ngọc

Tàu về quê hương Biểu diễn: Dương Minh Ngọc - Nhóm múa: Ngọc Việt Sáng tác: Hồng Vân