Bé Bảo Ân tấm gương vượt khó học tập

Bé Bảo Ân tấm gương vượt khó học tập

Cô bé lanh lợi siêng năng, vươn lên vượt khó.