Người mẹ đơn thân vượt mọi mặc cảm để chăm sóc 2 cô con gái sinh đôi

Người mẹ đơn thân vượt mọi mặc cảm để chăm sóc 2 cô con gái sinh đôi

Phương Khuê và Trâm Khuê ngay từ khi lọt lòng đã bị chối bỏ bởi chính cha ruột của mình.