Nhân vật Trần Thảo Hà

Nhân vật Trần Thảo Hà

Cô học trò có khuôn mặt khả ái Trần Thảo Hà này, cũng chất chứa nhiều nỗi niềm về những gánh nặng của gia đình và hơn bao giờ hết em vẫn luôn duy trì, nổ lực về thành tích học sinh giỏi của mình.
Lời nhắn nhủ dành cho gia đình của Trần Thảo Hà được ví như ngọn
lửa tiếp thêm động lực cho ba mẹ ở quê nhà đang mong mỏi và ngóng
trông em từng ngày. Để ba mẹ an tâm làm việc và vơi đi phần nào nỗi
nhớ về em.
Riêng Thảo Hà, em sẽ tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đi tìm nguồn tri
thức cho mình, giải mã những bài tập vật lý, những phương trình hóa
học cùng với những công thức toán đầy thú vị.
Giờ đây, chỉ có chuyên tâm vào việc học mới giúp Thảo Hà có tương
lai tươi sáng hơn và giảm đi gánh nặng cho gia đình.