Những môn thể thao phù hợp cho người lớn tuổi

Những môn thể thao phù hợp cho người lớn tuổi

Đối với người lớn tuổi hoạt động thể dục, thể thao thường xuyên giúp nâng cao thể lực, sức khỏe, vận động linh hoạt và tận hưởng được cuộc sống. Tuy nhiên, việc lựa chọn môn thể thao không phù hợp sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đối với sức khỏe.