Tận hưởng cuộc sống

Thương ca Tiếng Việt - Nhóm Sen Việt

Thương ca Tiếng Việt Biểu diễn: Nhóm Sen Việt Lời: Hà Minh Quang. Nhạc: Đức Trí

Ba kể con nghe - Minh Lộc & Bé Bảo Ngọc

Ba kể con nghe Biểu diễn: Minh Lộc & Bé Bảo Ngọc Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Vào hạ - Nhóm Sunrise

Vào hạ Biểu diễn: Nhóm Sunrise Sáng tác: Lê Hựu Hà

Tôi chỉ muốn nói - Thành Nghiệp

Tôi chỉ muốn nói Biểu diễn: Thành Nghiệp Sáng tác: Phan Mạnh Quỳnh

Đôi mắt - Duy Ngọc

Đôi mắt Biểu diễn: Duy Ngọc Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Mưa trên phố Huế - Vân Khánh

Mưa trên phố Huế Biểu diễn: Vân Khánh Sáng tác: Minh Kỳ - Tôn Nữ Thị Khương

Có lẽ vì - Duy Long

Có lẽ vì Biểu diễn: Duy Long Sáng tác: Minh Đức

Cơn mưa hạ - Hoàng Trang & Guitar Nguyễn Đông

Cơn mưa hạ Biểu diễn: Hoàng Trang & Guitar Nguyễn Đông Sáng tác: Trúc Hồ

Có mùa hạ vừa sang - Võ Việt Phương

Có mùa hạ vừa sang Sáng tác - Trình bày: Võ Việt Phương

Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ - Nhóm VMO

Quê hương, tình yêu và tuổi trẻ Biểu diễn: Nhóm VMO Sáng tác: Quốc Dũng

Mùa hè đẹp nhất - Tuyết Mai

Mùa hè đẹp nhất Biểu diễn: Tuyết Mai Sáng tác: Đức Huy

Người em Vĩ Dạ - Ngọc Châu

Người em Vĩ Dạ Biểu diễn: Ngọc Châu Sáng tác: Minh Kỳ - Tôn Nữ Thụy Khương