Tận hưởng cuộc sống

Em vẫn như ngày xưa - Thành Nghiệp

Em vẫn như ngày xưa Biểu diễn: Thành Nghiệp Sáng tác: Trần Tiến

Hồi ức - Hà Nhi

Hồi ức Sáng tác - Biểu diễn: Hà Nhi

Quên nhớ một người - Tuấn Hiệp

Quên nhớ một người Biểu diễn: Tuấn Hiệp Sáng tác: Nguyễn Quang Long

Hương sắc miền Nam - Nhóm Sen Việt ( ST: Tiến Luân)

Hương sắc miền Nam Biểu diễn: Nhóm Sen Việt Sáng Tác: Tiến Luân

Tuấn Anh: Em đi rồi (ST: Lam Phương)

Em đi rồi Biểu diễn: Tuấn Anh Sáng Tác: Lam Phương

Anh đợi em được không - Trương Thùy Dương

Anh đợi em được không Biểu diễn: Trương Thùy Dương Sáng tác: Khắc Hưng

Em là tất cả - Duy Long

Em là tất cả Biểu diễn: Duy Long Nhạc Ngoại - Lời Việt: Duy Quang

Nhớ mãi lời ru - Lê Như

Nhớ mãi lời ru Biểu diễn: Lê Như Sáng tác: Ngọc Duệ

Và cơn mưa tới - Hải Yến

Và cơn mưa tới Biểu diễn: Hải Yến Sáng tác: Bảo Chấn

Bỗng dưng muốn khóc - Phượng Vũ

Bỗng dưng muốn khóc Biểu diễn: Phượng Vũ Sáng tác: Minh Thư

Gác lại âu lo - Nhóm Gshine

Gác lại âu lo Biểu diễn: Nhóm Gshine Sáng tác: Da Lab

Ban mai xanh - Sèn Hoàng Mỹ Lam

Ban mai xanh Biểu diễn: Sèn Hoàng Mỹ Lam Sáng tác: Ngọc Châu