Tận hưởng cuộc sống

Tình ca phố - Minh Ngọc

Tình ca phố Biểu diễn: Minh Ngọc Sáng tác: Quốc Bảo

Vô cùng - Hiển Vinh & Openshare

Vô cùng Biểu diễn: Hiển Vinh & Openshare Sáng tác: Võ Hoài Phúc

Bay - Đăng Quân

Bay Biểu diễn: Đăng Quân Sáng tác: Nguyễn Hải Phong

Biển tình - Thu Thủy

Biển tình Biểu diễn: Thu Thủy Sáng tác: Lam Phương

Tình yêu còn xa - Thành Nghiệp

Tình yêu còn xa Biểu diễn: Thành Nghiệp Nhạc Ngoại - Lời Việt

Buồn ơi chào mi - Minh Sang

Buồn ơi chào mi Biểu diễn: Minh Sang Sáng tác: Nguyễn Ánh 9

Mưa đêm - Quỳnh Lan

Mưa đêm Biểu diễn: Quỳnh Lan Sáng tác: Thanh Liêm

Gọi tên bốn mùa - Thanh Tâm

Gọi tên bốn mùa Biểu diễn: Thanh Tâm Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Đất nước trọn niềm vui - Nhóm 135

Đất nước trọn niềm vui Biểu diễn: Nhóm 135 Sáng tác: Hoàng Hà

Đường xa ước mưa - Hà Thúy Anh

Đường xa ước mưa Biểu diễn: Hà Thúy Anh Sáng tác: Đức Huy

Những điều nhỏ nhoi - Kiều Oanh

Những điều nhỏ nhoi Biểu diễn: Kiều Oanh Sáng tác: Nguyễn Hồng Thuận

Cơn mưa băng giá - Vũ Phương

Cơn mưa băng giá - Biểu diễn: Vũ Phương Sáng tác: Lê Thành Trung