Tận hưởng cuộc sống

Mùa đông sắp đến trong thành phố - Hồng Mơ

Mùa đông sắp đến trong thành phố Biểu diễn: Hồng Mơ Sáng tác: Đức Huy

Ngợi ca quê hương em - Dương Hồng Loan

Ngợi ca quê hương em Biểu diễn: Dương Hồng Loan - Nhóm múa Ngọc Việt Sáng tác: Thanh Sơn

Vài lần đón đưa - Mỹ Ngọc

Vài lần đón đưa Biểu diễn: Mỹ Ngọc - Vũ đoàn Việt Hải Sáng tác: Trần Lê

Cơn mơ băng giá - Tiến Vương

Cơn mơ băng giá Biểu diễn: Tiến Vương Sáng tác: Lê Thành Trung

Tóc hát - Diễm Phạm

Tóc hát Biểu diễn: Diễm Phạm Sáng tác: Võ Thiện Thanh

Anh cứ đi đi - Saxophone Minh Tâm Bùi

Anh cứ đi đi Biểu diễn: Saxophone Minh Tâm Bùi Sáng tác: Vương Anh Tú

Lời mẹ ru - NSUT Hồng Vân

Lời mẹ ru Biểu diễn: NSUT Hồng Vân Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Ngây ngô - Kiều Oanh

Ngây ngô Biểu diễn: Kiều Oanh Sáng tác: Trần Bình

Chuyện hoa tigon - Hà Vân

Chuyện hoa tigon Biểu diễn: Hà Vân Sáng tác: Anh Bằng

Chiếc lá thu phai - Đan Chi

Chiếc lá thu phai Biểu diễn: Đan Chi Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Quỳnh hương - Nhóm Lạc Việt

Quỳnh hương Biểu diễn: Nhóm Lạc Việt Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Như chưa bắt đầu - Trà Song Thảo

Như chưa bắt đầu Biểu diễn: Trà Song Thảo Sáng tác: Đức Trí