Tận hưởng cuộc sống

Vô cùng - Hiển Vinh, nhóm Openshare

Vô cùng Biểu diễn: Hiển Vinh, nhóm Openshare Sáng tác: Võ Hoài Phúc

Cho em quên tuổi ngọc - Trương Diễm

Cho em quên tuổi ngọc Biểu diễn: Trương Diễm Sáng tác: Lam Phương

Thanh xuân chúng ta - Nhóm 135

Thanh xuân chúng ta Biểu diễn: Nhóm 135 Sáng tác: Châu Đăng Khoa

Tình em biển cả - Diệu Hiền

Tình em biển cả Biểu diễn: Diệu Hiền Sáng tác: Nguyễn Đức Toàn

Áo mới Cà Mau - Dương Hồng Loan

Áo mới Cà Mau Biểu diễn: Dương Hồng Loan Sáng tác: Thanh Sơn

Bên em là biển rộng - Trúc Lai

Bên em là biển rộng Biểu diễn: Trúc Lai Sáng tác: Bảo Chấn

Nhớ nhau hoài - Đình Phước

Nhớ nhau hoài Biểu diễn: Đình Phước Sáng tác: Anh Việt Thu - Thiên Hà

Mùa mưa đi qua - Dương Quốc Hưng

Mùa mưa đi qua Biểu diễn: Dương Quốc Hưng Sáng tác: Hà Phương

Biển nỗi nhớ và em - Tùng Lâm

Biển nỗi nhớ và em Biểu diễn: Tùng Lâm Sáng tác: Phú Quang, Thơ: Hữu Thỉnh

Đợi em đến hoa cũng tàn - Henry Phạm

Đợi em đến hoa cũng tàn Biểu diễn: Henry Phạm Nhạc Ngoại, LờI Việt

Mưa trên biển vắng - Thùy Dương

Mưa trên biển vắng Biểu diễn: Thùy Dương Nhạc Ngoại Lời Việt: Nhật Ngân

Bông bí vàng - Hoàng Kim Yến

Bông bí vàng Biểu diễn: Hoàng Kim Yến Sáng tác: Bắc Sơn