Tận hưởng cuộc sống

Hà Nội 12 mùa hoa - The Wings Band

Hà Nội 12 mùa hoa Biểu diễn: The Wings Band Sáng tác: Giáng Sơn

Cùng anh - Nhóm Gshine

Cùng anh Biểu diễn: Nhóm Gshine Sáng tác: Ngọc Dolil

Quê hương tình yêu và tuổi trẻ - Nhóm VMO

Quê hương tình yêu và tuổi trẻ Biểu diễn: Nhóm VMO Sáng tác: Quốc Dũng

Gặp mẹ trong mơ - Minh Trang

Gặp mẹ trong mơ Biểu diễn: Minh Trang Nhạc Ngoại lời Việt

Anh ở đầu sông em cuối sông - Yên Nhiên, Viết Thu

Anh ở đầu sông em cuối sông Biểu diễn: Yên Nhiên - Viết Thu Sáng tác: Phan Huỳnh Điểu

Liên khúc bẻ bàng - Em gái quê - Sa Huỳnh

Liên khúc bẻ bàng - Em gái quê Biểu diễn: Sa Huỳnh, nhóm múa: Ngọc Việt Biểu diễn: Thái Thịnh

Linh hồn tượng đá - Mạnh Đồng

Linh hồn tượng đá Biểu diễn: Mạnh Đồng Sáng tác: Mai Quốc Dung

Tuổi thần tiên - Tương Phùng

Tuổi thần tiên Biểu diễn: Tương Phùng Sáng tác: Phạm Duy

Đổi thay - Ngọc Sơn

Đổi thay Biểu diễn: Ngọc Sơn Sáng tác: Nguyễn Kim Tuấn

Bài không tên cuối cùng - Xuân Phú

Bài không tên cuối cùng Biểu diễn: Xuân Phú Sáng tác: Vũ Thành An

Ai khóc nỗi đau này - Hồng Đào

Ai khóc nỗi đau này Biểu diễn: Hồng Đào Sáng tác: Đức Trí

Hoa trong gương trăng trong nước - Nhóm Circle

Hoa trong gương trăng trong nước Biểu diễn: Nhóm Circle Sáng tác: Võ Hoài Phúc