Tận hưởng cuộc sống

Vùng lá me bay - Nam Cường

Vùng lá me bay Biểu diễn: Nam Cường Sáng tác: Anh Việt Thu

Phố xa - Minh Ngọc

Phố xa Biểu diễn: Minh Ngọc Sáng tác: Lê Quốc Thắng

Nhìn những mùa thu đi - Hà Thúy Anh

Nhìn những mùa thu đi Biểu diễn: Hà Thúy Anh Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Mặt trời bé con - Thành Nghiệp

Mặt trời bé con Biểu diễn: Thành Nghiệp Sáng tác: Trần Tiến

Câu đợi câu chờ - Ngọc Thúy

Câu đợi câu chờ Biểu diễn: Ngọc Thúy Sáng tác: Ngọc Thịnh

Vùng trời bình yên - Nguyễn Kiều Oanh

Vùng trời bình yên Biểu diễn: Nguyễn Kiều Oanh Sáng tác: Phạm Hữu Tâm

Nếu như anh đến - Nhóm Gshine

Nếu như anh đến Biểu diễn: Nhóm Gshine Sáng tác: Nguyễn Đức Cường

Vàm cỏ đông - Trúc Lai, Viết Thu

Vàm cỏ đông Biểu diễn: Trúc Lai, Viết Thu Nhạc: Trương Quang Lục. Thơ: Hoài Vũ

Ngày không mưa - Thanh Tâm

Ngày không mưa Biểu diễn: Thanh Tâm Sáng tác: Quốc Trung

Cô gái hái mơ - Khánh Hoàng

Cô gái hái mơ Biểu diễn: Khánh Hoàng Thơ: Nguyễn Bính. Nhạc: Nguyễn Tài Tuệ

Miền trăng tinh khôi - Quốc Hưng

Miền trăng tinh khôi Biểu diễn: Quốc Hưng Nhạc: Quỳnh Hợp. Thơ: Hồ Minh

Chiều biển vắng thênh thang - Hồng Ân

Chiều biển vắng thênh thang Biểu diễn: Hồng Ân Sáng tác: Việt Anh