Gia đình chú Nguyễn Mỹ Thiện

Gia đình chú Nguyễn Mỹ Thiện

Gia đình chú Nguyễn Mỹ Thiện, tinh thần vượt khó không khuất phục gian nan dẫu tuổi đã xế chiều.