Mái ấm Thiện Duyên nơi cưu mang những mảnh đài bất hạnh.

Mái ấm Thiện Duyên nơi cưu mang những mảnh đài bất hạnh.